افسردگی

خانم 58 ساله با مشکل افسردگی ، بی حالی ، روابط اجتماعی مختل ، متنفر از دیگران ، احساس بدبینی ، عدم اعتماد به نفس و … مراجعه و پس از چند جلسه درمان چنین گزارش می دهد : تنفرم از دیگران کمتر شده ، صحبت کردن با اطرافیان و شوق دیدنشان در من بیشتر شده . حس خوبی دارم ، اعتماد به نفسم هم بیشتر شده و لذت می برم .

اسکرول به بالا