بیماری همجنس خواهی

این مقاله توسط دیگران نگارش شده است. برا دیدن مقاله دکتر نجفی توانا در مورد درمان همجنس گرایی، اینجا کلیک کنید.

 

با حذف عامل زیستی بدون تردید حالت رخداده در شما محصول و نتیجه عوامل شناختی و تربیتی است. نباید نقش و تاثیر عامل شناختی و تربیتی را نادیده گرفت. جهت حذف عامل شناختی و تربیتی موثر در این حالت باید به راهکارهای زیر عمل کنید:

1. دیگر به گفته ها و شنیده ها و ذهنیت ها و افکار مبتنی بر عدم تمایل به جنس مخالف توجه نکنید. این گونه سخنان را نه بر زبان خود جاری سازید و به دیگران نیز اجازه ندهید که به شما این گونه حرفها را بزنند و از شما انتظار رفتارهائی متناسب با آن ذهنیت و افکار را داشته باشند.
2. گاهی اوقات شیطان برای وادار کردن آدمی به گناه از این کانال بهره می گیرد یعنی مسیر هر گناهی را به شکلی هموار می سازد در اینجا نیز مسیر آلوده شدن به برخی گناهان از کانال پشت کردن به جنس مخالف و ازدواج میگذرد و این نوع افکار و ذهنیت مقدمه ی ورود به آن وادی است باید با این گونه افکار که جز افکار شیطانی نام دیگری بر آن نمی توان نهاد باید به مقابله پرداخت یعنی ذره ای در شیطانی بودن این افکار تردید نداشته باشید. و بی تردید آن را شگردی شیطانی بدانید و در مقابله با آن تردید نداشته باشید. لذا به محض ورود این دست افکار به ذهنتان آنها را از فضای ذهن دور ساخته و بهتر آنکه هرگاه این افکار به ذهنتان هجوم آوردند سریع فضای ذهن را به افکار مقابل آن که حاکی از مردی پخته بودن دارد و علامت تمایل به جنس مخالف است پر کنید. شکل عملیاتی این پر سازی آن است که قلم و کاغذ جلوی دست خود گذارده و اقدام به نوشتن مطالبی با محتوای تمایل به جنس مخالف کنید و ذهن خود را به این سمت بکشانید. مثلا چند سطر در مورد فوائد ازدواج و ثمره های آن بنویسید و دو یا سه بار بلند از روی آن بخوانید و بعد مجددا نوشته خود را کامل کنید تا این گونه افکار به ذهنتان وارد نشود و هر موقعی که این افکار به ذهن شما هجوم آورد از این راهکار بهره بگیرید.
توجه داشته باشید در صدی از این گونه افکار طبیعی است به شرط آنکه این گونه افکار استمرار پیدا نکند لذا با قطع کردن رشته این دست افکار و اقدام به ازدواج موضوع خود به خود حل می شود.

3. درباره صفات ثانویه جنسی خود قضاوت واقع بینانه داشته باشید. هرگز خود را بی نصیب از آن صفات ندانید و دارائی خود را کم جلوه ندهید لذا به قیافه یک مرد خود را آرایش کنید و ظاهر مردانه برای خود پرداخت نمائید. با ژست و اخلاق مردانه ظاهر شده و خود را معرفی کنید و در قالب یک مرد نیز با دیگران چه جنس مخالف و چه موافق رفتار کنید. نقش های کاملا مردانه را بر عهده بگیرید و الفاظ، تکه عبارتها، سبک سخن گفتن مردانه حتی غلیظ تر از یک مرد را به نمایش بگذارید و در برابر از تمام حرکات، سخنان و … که متناسب با زنان و رفتار زنانه است جدا پرهیز کنید. و حتی واجد این گونه صفات بودن را برای خود یک عار و ننگ تلقی کنید آنگونه که کسی به خود اجازه ندهد به شما از دیدگاهی غیر از یک مرد کامل در مردانگی نگاه کند.
4. صحنه هائی از زندگی که در آن شما نقش یک مرد، پدر، همسر را بر عهده دارید تصور کنید و به آن بال و پر دهید و نقش خود را پر رنگ و کاملا مردانه بیان کنید. این تصویر گری را در قالب ذهن پروری و نوشته ها و رفتار روزانه و تمام حالات واقعی و خیالی و … استمرار دهید.
در یک کلام به مرد بودن خود فکر کنید، و همانگونه عمل کنید، زندگی مردی و اجتماعی خود را تعقیب کنید اگر شش ماه با این طرز تفکر زندگی کنید برای همیشه از آن افکار رهائی خواهید یافت.
5. نگاه خود را نسبت به جنس موافق که برانگیزه حالت تمایل خواهی است کنترل کنید.
6. از پوشیدن لباس های زیر تنگ که باعث برجسته نمودن اندام های تناسلی می شود جدا جدا خودداری کنید.
7. تمام ارتباطها، مکانها و موقعیت هائی که انجام اندیشه گی را برای شما تداعی می کند _تا چه رسد به آنکه شما را دعوت به این عمل کنند_ یقینا اجتناب کنید. توجه داشته باشید که شاید انگیزه شما برای شرکت در آنجا الهی و خدائی باشد ولی چون تداعی گر این حالت خاص است و گناه و آلوده شدن را تداعی می کند فورا اجتناب کنید و بدون تردید بدانید که این دام شیطان است. شیطان بچه های مذهبی را از طریق مذهب و علاقه های مذهبی در دام خود گرفتار می کند و برای هر شخصی دام مناسب با وی را بکار می گیرد.
8. در روزها و موقعیت های نخستین عمل کردن به این راهکار و دل بریدن از این حالت سخت و چه بسا ناممکن جلوه کند اما باید توجه داشته باشید که به گفته ی علی(ع) با ارزش ترین کارها دشوارترین آنهاست پس این حالت نشان از ارزشمندی و اهمیت تصمیم شما دارد و باید در مسیر عمل کردن به این تصمیم بجا و ارزشمند گامهای بهتر و بلندتر بردارید.
خوب است خاطر نشان سازیم که دشواری این عمل تا چند هفته است و بعد در مسیر راهوار و هموار خوبیها قرار می گیرید. انشاء الله
9. هرگاه آن افکار پلید شیطانی به ذهن شما هجوم آورد یقینا خود را از چنگ آنها رها سازید و راهکار رهائی آن چنین است که:
– دیگر آن را دنبال نکنید.
– خود را به فکر مطلوب و موضوع جایگزین مشغول سازید. (مانند راهکار 2 عمل کنید)
– همیشه برای فکر و ذهن، دست و پا و چشم و … خود دل مشغولی مفید و مناسب داشته باشید اگر آدمی به یک موضوع نشاط آور سرگرم باشد هرگز مرغ دلش بر بام بیگانگان نمی نشیند.

10. همانگونه که در گفتگوی شبکه ای گفتیم اگر دوستانی که با آنها ارتباط دارید شما را به سمت این گونه رفتارها و افکار دعوت می کنند و یا موقعیت به گونه ای است که شما وقتی در کنار آنها قرار می گیرید این افکار برای شما تداعی می گردد این ارتباط و آن دوستان را رها سازید و یا ارتباط خود را به طور سالم و مطلوب محدود سازید و هرگاه آن فضا و ذهنیت آلوده بروز نمود آنها را ترک کنید. توجه داشته باشید دوستیها و دوستان تا زمانی مطلوب است که شما را به سمت خوبیها هدایت کند والا اگر دوستیها و دوستان سبب انحراف و آلودگی شوند آنها دیگر دوست نیستند و باید نام دیگری برای آنها جستجو کرد.
دوست عزیزم با عمل به آنچه گفته شد یقینا مطلوب حاصل خواهد شد کافی است یا علی گفته و عمل به آنها را پیشه ی خود سازید لذا در تاثیر آنها تردید نداشته باشید بعد از ارائه گزارش از کیفیت و سطح تاثیر مرحله دوم راهکار را تقدیم خواهیم نمود. خداوند پاک و منزه است و پاکان را دوست دارد پس پیش به سوی پاکی ها.
یکی از مهمترین نیازهای انسان، نیازهای عاطفی است. انسان از بدو تولد تا پایان عمر باید عواطف او ارضا شود و الا دچار مشکل می شود. نیاز به محبت ورزیدن به دیگران و مورد محبت دیگران واقع شدن دقیقا یک نیاز عاطفی است. این نیاز در طی مراحل مختلف رشد و در مراحل گوناگون زندگی شکل های مختلفی پیدا می کند و در هر دوره ای به گونه ای متناسب با آن زمان باید ارضا شود. در دوره نوزادی از طریق والدین به خصوص مادر با بوسیدن نوزاد، در آغوش گرفتن او و نگاه های محبت آمیز مادر به او و با چسباندن او به خود نیاز کودک ارضا می شود. در این دوره تأمین نیازهای عاطفی کودک به اندازه نیازهای فیزیولوژیکی مانند آب و غذا و پوشاک برای رشد نوزاد ضرورت دارد. در دوره کودکی تأمین این نیاز توسط اعضای خانواده و همه کسانی که به نحوی با کودک ارتباط دارند تأمین می شود. در دوره نوجوانی از طریق دوستان و گروه همسالان و در دوره جوانی از طریق دوستان، خویشاوندان و همسر به این نیاز پاسخ داده می شود. روان شناسان علت وابستگی انسانها را به یکدیگر همین نیازهای عاطفی می دانند. اگر این نیازها از همان اول به طور صحیح و به موقع تأمین شود نوزاد، کودک و نوجوان وابستگی ایمن پیدا می کند و الا وابستگی ناایمن و مرضی در او شکل می گیرد یعنی در عین حال که به دیگران وابسته است ولی احساس امنیت کافی نیز نمی کند و مستعد انواع اختلالات روانی مانند بیماری های اضطرابی، افسردگی و… می شود و دیر یا زود به دامن یکی از این بیماری های روانی فرو می غلتند. بنابراین یکی از علل وابستگی هایی که شما در میان جوانان مشاهده می کنید همین نیازهای عاطفی است مضافا بر این که از آغاز دوره بلوغ و نوجوانی یک نیاز دیگری نیز در انسان بیدار می شود و آن نیاز جنسی است که هم پایه های زیستی دارد و هم جنبه روانی، لذا میل به جنس مخالف شدت پیدا می کند و گاهی اوقات نیز به دلایل گوناگونی ممکن است در قالب همجنس خواهی ظاهر شود. بنابراین علت این وابستگی ها در واقع نیازهایی است که انسان دارد اما سؤال اینجاست که اگر علت آنها نیازهای واقعی زیستی و روان شناختی است چرا تبدیل به اختلال رفتاری و انحراف می شود؟ علل این انحرافات رفتاری بسیار زیاد است و هر فردی ممکن است به دلایل خاصی دچار این انحرافات شود. گاهی خانواده ها وظیفه خود را به دلیل عدم آگاهی یا اهمال کاری درست انجام نداده اند، گاهی اوقات دوستان ناباب، گاهی رسانه های جمعی و تبلیغات فرهنگی و الگوسازی های غلط، تقلیدهای کورکورانه، بالا رفتن سن ازدواج، اختلاط دختر و پسر در دانشگاه ها، نداشتن الگوهای مطلوب، جهل و ناآگاهی از پیامد انحرافات رفتاری، افراط و تفریط ها، ضعف ایمان و بی توجهی به آموزه های دینی، کم رنگ شدن ارزش های اخلاقی و معنوی و ده ها عامل دیگر می توان برشمرد که می توانند علل این مشکلات رفتاری بین نوجوانان و جوانان باشند. اما از نظر شرعی حکم این وابستگی ها چیست و حد و حدود آن چه مقدار است؟
از نظر شرعی دوستی با جنس موافق و محبت ورزیدن به یکدیگر اشکالی ندارد اما اگر تبدیل شود به لذات شهوی و جنسی در هر مرتبه ای که باشد اعم از نگاه کردن، بوسیدن و تماس بدنی، همه حرام است و باید به جوانان تذکر داده شود تا حدود شرعی را در اینگونه ارتباطات دوستانه مراعات کنند و برای پیشگیری باید قبل از این که اینگونه وابستگی ها به انحراف جنسی و رفتاری تبدیل شود نکات زیر را رعایت نمود:
– از نگاه های تند و خیره شدن به اندام یکدیگر خودداری گردد زیرا همجنس بودن مجوزی نیست برای نگاه های شهوت آلود.
– در محیط خوابگاه ها حتی الامکان باید از پوشش مناسب استفاده کرد و از نیمه عریان شدن در مقابل دیگران اجتناب کرد.
– پرهیز از آرایش های تند و تحریک کننده.
– اجتناب از خوابیدن کنار هم و زیر یک پتو.
– اجتناب از گفتگوها درباره مسائل جنسی.
علاوه بر این باید به دانشجویان آگاهی های لازم نسبت به مسائل شرعی داده شود و به آنها گوشزد شود که تحصیل رضایت خداوند در رعایت کردن حدود شرعی و اجتناب از شکستن این حدود است و هرگز نمی توان با زیر پا گذاشتن حدود الهی رضایت خداوند را به دست آورد.
همچنین تذکر این نکته ضروری است که افراط در اینگونه وابستگی ها به زندگی آینده آنها به صورت جدی آسیب می رساند زیرا با هزینه کردن عواطف بیش از حد معمول با دوستان، باعث می شود در آینده نتوانند روابط عاطفی وجنسی مطلوبی با همسر خود داشته باشند زیرا هر انسانی دارای یک منبع محدودی از انرژی روانی است و همین طور که توانایی جسمانی او محدود است انرژی های روانی او نیز محدود است بنابراین باید این انرژی ها را به موقع، به تدریج و با احتیاط هزینه کرد.
یکی دیگر از آسیب های خطرناک وابستگی های افراطی، ضعیف شدن اراده و محدود شدن قدرت انتخاب است زیرا افراد وابسته در تصمیم گیری های خود نیز به دیگران وابسته می شوند و نمی توانند به موقع و به نحو صحیح تصمیم بگیرند به نظر می آید یکی از راهکارهای اساسی این باشد که از مسؤولین نهاد در دانشگاه خواسته شود تا از کارشناسان مذهبی و مطلع از مباحث تربیتی و روان شناختی دعوت شود تا جلساتی را با دانشجویان در خوابگاه ها برگزار کنند و آگاهی های لازم به دانشجویان داده شود و حتی جلسات مشاوره در اتاق های آنها داشته باشند و مسائل را از نزدیک بررسی کنند و آنها را راهنمایی نمایند.
یکی دیگر از راهکارهای اساسی این است که جوانان تشویق به ازدواج شوند و جوانان نیز متقابلا با پایین آوردن سطح انتظارات شرایط ازدواج را برای خود و دیگران تسهیل کنند. اگر جوان در این سنین شریک زندگی و همسر مناسبی داشته باشد طبعا انرژی های عاطفی خود را در مسیر صحیح هزینه می کند و بسیاری از این مشکلات حل می شود

اسکرول به بالا