درمان حیوان خواهی

انواع نابهنجاری های جنسی:

1- حیوان خواهی : حیوان در خیالات انگیزنده و فعالیت های جنسی از جمله آمیزش جنسی ،خود ارضائی و تماس دهانی-تناسلی با ربت مورد استفاده قرار می گیرند وممکن است حیوان برای این منظور تربیت شده باشد.برای این افراد حیوانات تنها منبع استفاده شهوانی یا جنسی است پس تعجبی ندارد که رابطه جنسی یا شهوانی با حیوانات خانگی در این افراد اتفاق بیافتد.

2- مرده خواهی : نوعی وسواس فکری در مورد ارضاء جنسی از جسد است.آنها اجساد را از قبرستان پیدا می کنند و برخی اقدام به دزدیدن جسد می کنند یا حتی قتل انجام می دهند تا به جسدش دسترسی پیدا کنند.

3-عضو خواهی: بیمار فعالیت جنسی اش را بر یک قسمت از عضو بدن متمرکز می کندوهمه قسمت های دیگر را نادیده می گیرد.تماس های دهانی-تناسلی نظیر فرج لیسی، آلت لیسی ومقعد لیسی فعالیت هایی است که به طور طبیعی با پیش نوازی در ارتباطند.

4- هرزه درایی تلفنی و کامپیوتری : ابراز کلملت قبیحانه پشت تلفن وقتی طرف مکالمه گوش می دهد بیمار که معمولا یک مرد است اشتغال های ذهنی خود را بیان می کند و مخاطب را وامیدارد در مورد فعالیت جنسی اش صحبت کند.برخی افراد از طریق شبکه های اینترنتی استفاده می کنند تا پیام های وقیح را با پست الکترونیک ارسال کنند.ارسال تصاویر  و ویدیوهایی در مورد فعالیت جنسی از خود یا دیگران رانیز وارد خطوط اینترنتی می کنند و این افراد اکثرا با اسم مستعار خود را معرفی کرده وناشناس می مانند.

5-مدفوع خواهی : شخص از مدفوع کردن روی شریک جنسی یا بالعکس و یا خوردن مدفوع لذت جنسی می برند.یک نوع از این اختلال بددهنی نام دارد که در آن شخص به صورت وسواسی کلمات وقیحانه ای بر زبان می آورد. این انحرافات جنسی مربوط به تثبیت در مرحله مقعدی رشد روانی-جنسی است.

6- تنقیه خواهی :فرو کردن کتتر یا شیلنگ به داخل مقعد و وارد کردن جریان آب به داخل رکتوماس که کاربرد آن به عنوان بخشی از تحریک جنسی است و این اختلال مربوط به تثبیت در مرحله مقعدی است.

7- ادرار خواهی : نوعی شهوت گرایی پیشابراهی است که شخص از ادرار کردن روی شریک جنسی و یا بالعکس، لذت جنسی می برد. هم در مردان و هم در زنان این اختلال ممکن است همراه با روش خود ارضائی باشد که در آنها برای تحریک جنسی اجسام خارجی وارد پیشابراه می گردد.
 

درمان کژکاری های جنسی:

1-روان درمانی وهوشیار سازی بیمار.

2-هیپنوتیزم درمانی.

3-پسخوراند زیستی

4-هورمون درمانی

5-استفاده از کپسول فلوکسیتین

اسکرول به بالا