Rate this post

مازوخیسم (Mazochism) :

 بیماری مازوخیسم نوعی بیماری روانی است که در آن فرد علاقه شدیدی به تحقیر شدن توسط جنس مخالف را دارد . این بیماری در هر دو جنس وجود دارد اما در در مردان به مراتب بیشتر از بانوان یافت می شود . مازوخیسم بیماری ای نیست که با شرایط خاص و یا محیط خاصی به وجود بیاید . این بیماری از بدو تولد بیمار با او همراه بوده و تا کنون نیز به جز انزجار درمانی، درمان دیگری برای آن یافت نشده و فقط گاهی قابل کنترل به وسیله دارو اعلام شده است. این بیماری که از آن اصطلاحا با عنوان slave و یا برده نام برده می شود در مقابل خود mistress و یا ارباب را دارد. در بسیاری کشورهای دنیا ارباب هایی هستند که برده ها را برای مدتی می پذیرند و در آن مدت هر دو نیاز خود را ارضا می نمایند . ارباب یک فرد سالم است و طبیعی است که از اینکه شخصی به پای وی بیفتد و پایش را ببوسد و یا ته مانده غذای او را بخورد و یا حتی به روی او آب دهان بیندازد لذت می برد . برده ها طبق توافقنامه ای به صورت ساعتی و یا برای مدت طولانی تر در اختیار ارباب هستند و در آن توافق نامه ذکر می شود که چه نوع کارهایی با برده صورت گیرد و پس از تمام شدن مدت آن این رابطه به پایان می رسد. البته در ایران میسترسی غیر قانونی است و به طور رسمی وجود ندارد.

در توجیه Mistress & slave گفته شده اسلیوها روح ضعیف وکوچکی دارند و ارباب ها روح بزرگ وقوی! وطبق قانون ارواح، روح های ضعیف به سمت روح های قوی جذب می شوند. علت اینکه اسلیوها علاقه دارند برده باشند این است که قدرت مقاومت دربرابر روح های بزرگ راندارند! اما اینگونه دلیل تراشی ها، غیر علمی و غیر قابل اثبات است و با نگرش اسلام به انسان تعارض کامل دارد.