علایم فتیشیزم

این مقاله توسط دیگران نگارش شده است. برا دیدن مقاله دکتر نجفی توانا در مورد درمان فتیشیزم، اینجا کلیک کنید.

فتی شیزم نباید با ترانس‌سکسوالیسم که فردخواهان تعلق به جنس مخالف است،اشتباه شود. کانون اصلی نابهنجاری جنسی یادگار پرستی همراه با مبدل پوشی جنسی ، پوشیدن لباس های جنس مخالف است . معمولا یک مرد مبتلا به یادگار پرستی همراه با مبدل پوشی جنسی مجموعه ای از لباس های زنانه تهیه می کند که به طور متناوب آن ها را برای مبدل پوشی جنسی مورد استفاده قرار می دهد . در حین مبدل پوشی ، فرد معمولا استمناء می کند و خود را هم به عنوان فاعل مذکر و هم مفعول مونث خیال پردازی جنسی اش ، مجسم می کند . این اختلال تنها در مردان دگر جنس خواه گزارش شده است .
وقتی مبدل پوشی منحصراً در جریان سیر اختلال هویت جنسی روی دهد یادگار پرستی همراه با مبدل پوشی جنسی تشخیص داده نمی شود . پدیده ی مبدل پوشی در دامنه ای از پوشیدن گاهگاهی لباس های زنانه در تنهایی ، تا درگیری گسترده ، در یک خرده فرهنگ مبدل پوشی قرار دارد .برخی مردان تنها یک تکه از لباس زنانه را زیر لباس مردانه شان می پوشند . بعضی دیگر از مردان مبتلا به یادگار پرستی همراه با مبدل پوشی جنسی به طور کامل مانند زنان لباس پوشیده و آرایش می کنند . اینکه تا چه اندازه فرد مبدل پوش به طور موفقیت آمیز به شکل یک زن ظاهر شود بسته به اطوارگرها ، ریخت بندی و مهارت مبدل پوشی فرق می کند . در حالت های معمولی فرد مبتلا به یادگار پرستی همراه با مبدل پوشی جنسی معمولا مردانه عمل می کند ، اگرچه ، رجحان اساسی وی دگر جنسی خواهی است ، وی تمایل به شرکای جنسی معدود دارد و ممکن است در اعمال همجنس خواهانه گهگاهی درگیر شود . یکی از ویژگی های همراه ممکن است وجود آزار خواهی جنسی باشد . این اختلال به طور معمول با مبدل پوشی در دوران کودکی یا اوایل نوجوانی شروع می شود .
در بسیاری از موارد مبدل پوشی تا بزرگسالی در جمع انجام نمی شود . تجربه ی نخستین ممکن است مبدل پوشی جزئی یا کلی باشد ، مبدل جزئی اغلب تا مبدل پوشی کامل پیش می رود . یک تکه لباس مورد علاقه ممکن است خود به خود شهوت انگیز باشد و احتمال دارد به طور عادتی ، نخست به هنگام استمناء و سپس در آمیزش جنسی استفاده شود.

اسکرول به بالا