علل مبدل پوشی

یادگارخواهی همراه با مبدل پوشی: یادگارخواهی همراه با مبدل پوشی با ملبس شدن خیالی یا واقعی به لباس زنانه به منظور تحریک یا وسیله کمکی برای استمناء یا آمیزش مشخص می باشد. یادگار خواهی همراه با مبدل پوشی معمولا در کودکی و اوائل نوجوانی آغاز می شود. با گذشت سال ها بعضی از این افراد به مبدل پوشی و زندگی دائم به صورت یک جنس مخالف ادامه می دهند. ندرتا زن ها تمایل پیدا می کنند که مثل یک مرد زندگی بکنند یا لباس بپوشند.چنین افرادی مبتلا به یادگارخواهی یا مبدل پوشی همراه با ملال جنسیتی طبقه بندی شده اند. معمولا بیش از یک قطعه از لباس زنانه و اکثرا تمام البسه مربوط به زن ها مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی یک مرد مبتلا به یادگارخواهی همرا با مبدل پوشی لباس زنانه به تن می کند، ممکن است زنانگی چشمگیری پیدا کند، هرچند معمولا این حالت به درجه ای که در ترانس سکسوالیسم دیده می شود نیست. بدون لباس زنانه ممکن است چنین مردهایی از نظر ظاهر و شغلی بیش از حد مردانه به نظر برسند. زنانه پوشی در مرد ممکن است در طول طیفی که یک قطب آن پوشیدن لباس زنانه در خلوت، تنهایی، افسردگی و همراه با احساس گناه و در قظب دیگر رفتار مشابه یصورت مطلوب برای ایگو و عضویت در جامعه ترانس وستیت ها است، مشاهده شود.سندرم آشکار بالینی مبدل پوشی ممکن است در دوره ی نهفتگی رشد شروع شود، اما معمولا در دوره بلوغ یا اوایل بزرگسالی آغاز می گردد. پوشیدن لباس زنانه ممکن است تا کسب استقلال نسبی از والدین و گسستن از خانواده مشاهده نشود.

اسکرول به بالا