مشکل مازوخیسم

مازوخیسم چیست؟

بیماری مازوخیسم نوعی بیماری روانی است که در آن فرد علاقه شدیدی به تحقیر شدن توسط جنس مخالف را دارد.

مازوخیسم (Masochism): (ماسوخیسم): یا «شهوت آزار دوستی»، نقطه مقابل انحراف جنسی« سادیسم» است، یک فرد سادیک از ایذاء و اذیت دیگران لذت جنسی میبرد، اما یک انسان مبتلا به «مازوخیسم» از عذاب و شکنجه وارد شدن به خودش لذت جنسی کسب میکند.

این بیماری در هر دو جنس وجود دارد اما در در مردان به مراتب بیشتر از بانوان یافت می شود.

مازوخیسم بیماری ای نیست که با شرایط خاص و یا محیط خاصی به وجود بیاید. این بیماری از بدو تولد بیمار با او همراه بوده و تاکنون نیز درمانی برای آن یافت نشده و فقط گاهی قابل کنترل به وسیله دارو است که البته یک مازوخیست حاد هیچ گاه علاقه ای به بهبودی خود ندارد و از این بیماری لذت می برد.

انحراف مازوخیسم را از لحاظ شدت و ضعف به سه دسته تقسیم کرده اند:

1.مازوخیسم روانی:

مبتلایان به این نوع مازوخیسم، بجز دشنام و خفت و خواری چیزی نمیطلبند و زخم زبان، اهانت و ناسزا، آنها را به اوج لذت جنسی میرساند.

2.مازوخیسم احساساتی:

مبتلایان به این نوع ماسوخیسم میکوشند با تجسم صحنه های مختلف مازوخیستی بوسیله فکر و خیال، تمایلات غیر عادی خویش را ارضاء کنند.

3.مازوخیسم جسمی:

حالتی است که انسان را وادار میکند از احساس درد و رنج، لذت ببرد و بدن خویش را با اشتیاق در معرض زجر، درد و عذاب قرار دهد.

جالب توجه این که سادیسم زیادتر در مردان و مازوخیسم بیشتر در زنان دیده میشود، و روان شناسان علت آن را منفعل و ضعیف بودن زن و فاعل و قوی بودن مرد دانسته اند.

اسکرول به بالا