وسواس عملی

خانم 34 ساله با مشکل وسواس فکری و وسواس عملی ، پر خوری ، سردی جنسی مراجعه و پس از چند جلسه درمان چنین گزارش می دهد : وضعیت روحیم بسیار خوب شده ، اعتماد به نفسم را دوباره باز یافته ام ، تمایلات جنسی ام بیدار شده و  به صورت طبیعی در آمده است. حس می کنم که معجزه ای رخ داده. ثبت شده بوسیله: ل.ب

اسکرول به بالا