وسواس فکری

بیماری با مشکل وسواس فکری شدید که نکند دیگران درمورد بیماری من بدانند که من دروغ گفته ام به مادرم، و همچنین احساس گناه استرس و اضطراب شدید تمایلات جنسی پایین حالات افسردگی سردردهای شدید حالتهای گیجی و منگی احساس غمگینی و احساس گنگی و همچنین توهمات بینایی و شنوایی و هزیان تعقیب که به ظاهر در اثر یک شوخی معمولی به وجود آمده بود مراجعه می کند.این بیمار 35 ساله اقا پس از گذراندن چندین جلسه درمان چنین گزارش می دهد:

جلسه اول : دردهایم کمتر شده اضطراب ام کمتر شده.

جلسه دوم : احساس می کنم دیگر آن احساس شک وتعقیب شدن را ندارم توهم ازبین رفته میل جنسی بهتر شده زودانزالی و یا انزال زودرس من بهتر شده

ودر نهایت:نه تنها افسردگی ، استرس و اضطراب، دردهای جسمانی،پراشتهایی، تیک های عصبی و.. بهتر شده بلکه بطور کلی احساس می کنم آدم طبیعی و نرمالی شده ام.

اسکرول به بالا