Rate this post
کنترل اشتها و هیپنوتیزم درمانی
 
تعریف اشتها یا میل برای خوردن:
اشتها یعنی میل به خوردن در حد متعادل و لذت بردن از آن  بمنظور کسب انرژی و نیرو  برای فعالیت روزمره و زنده ماندن. هر گونه اشتها یا میل به خوردنی که خارج از تعریف فوق باشد می توان آن را اختلال اشتها نامید. این اختلال اشتها می تواند به دو صورت باشد که در هر دو حالت  نابهنجار است. هنگامی که اشتهای خوردن فرد بحدی زیاد باشد که وزن او بیش از حد افزایش پیدا کند، می توان گفت که این فرد دارای پر اشتهایی می باشد و چاق است.و هنگامی که اشتهای فرد بحدی کم باشد که تناسبی بین وزن و قد او وجود نداشته باشد و بعبارتی بسیار لاغر باشد می توان گفت که فرد دارای کم اشتهایی است. در هر دو حالت کم اشتهایی و پر اشتهایی، می توان گفت که فرد دارای کنترل بر اشتهای خود نیست. از لحاظ روانی آن را می توان پر اشتهایی عصبی و یا کم اشتهایی عصبی نامید. پر اشتهایی عصبی گاهی می تواند به حدی باشد  که  فرد تا سر حد مرگ و بصورت سیری ناپزیری غذا را ببلعد و احساس سیری نکند. کم اشتهایی عصبی نیز یعنی بی میلی به غذا بطوری که تعادل وزن و قد دچار نا همخوانی و ناهماهنگی شود، و این  کم اشتهایی عصبی نیز می تواند بحدی افزایش یابد که فرد نیاز به بستری شدن پیدا کند.
در نهایت می توان بجز در اندک مواردی که عامل پزشکی و هورمونی وجود دارد، غالبا” می توان گفت که علت چاقی و لاغری افراد جنبه روانی و عصبی دارد. به عبارتی می توان گفت اگر ما بر اشتهای خود برای خوردن غذا کنترل داشته باشیم دیگر نیازی به رعایت یک لیست بلند بالای رژیم غذایی نخواهیم داشت و می توانیم هر نوع غذایی را که خواستیم بخوریم اما در حد تعادل و همیشه سلامت بمانیم.
هنگامی که ما بر اشتهای خود کنترل داریم یعنی بر نفس خود کنترل داریم و وقتی که بر نفس خود کنترل داشته باشیم آن وقت می توانیم بر رفتار خود، بر خشم خود، بر احساس خود، بر افکار خود و …. کنترل پیدا کنیم. در نتیجه چاق نخواهیم شد، لاغر نمی شویم، معتاد نمی شویم، دچار وسواس نمی شویم و افسرده و ناامید نخواهیم شد. 
 
علل پر اشتهایی و کم اشتهایی:
پر خوری و کم خوری ، چاقی و لاغری و یا پر اشتهایی و کم اشتهایی که تقریبا” به نوعی مترادف با یکدیگر می باشند، غالبا” ریشه روانی دارند. معمولا”  اشتهای خوردن می تواند ناشی از وسوسه خوردن یا فشار عصبی برای خوردن و غیره باشد که در واقع یک نوع رفتار غیر قابل کنترل است که فرد از خود بروز می دهد. به اعتقاد من تا زمانی که فرد بر احساس خوردن و رفتار خوردن کنترل نداشته باشد ارایه برنامه رژیم غذایی هیچ فایده ای نخواهد داشت.
پیآمدهای پر اشتهایی و کم اشتهایی:
 
 
 
ظاهر انسان یکی از عوامل بسیار مهمی است که می تواند بر روان انسان تاثیر مثبت و یا منفی داشته باشد. می تواند باعث کاهش و یا افزایش اعتماد بنفس و در نهایت باعث افسردگی و یا شادابی فرد گردد که در نهایت رفتار، افکار و احساسات انسان را تحت تاثیر قرار دهد و نهایتا” بر روابط بین فردی تاثیر می گذارد. طبیعتا” افراد بسیار چاق و بسیار لاغر دارای اعتماد بنفس کمتری می باشند. و افرادی که دارای اندامی زیبا و خوش فرم هستند از اعتماد بنفس بالا و روحیه بالایی بر خوردارند.
 
در مان پر اشتهایی و کم اشتهایی و یا چاقی و لاغری و هیپنوتیزم درمانی:
اگر چه روشهای درمانی دارویی و یا مشاوره های تغذیه ای می تواند بسیار در درمان نارسایی های خوردن تاثیر گذار باشد، اما در نهایت بکار گیری آداب خوردن ریشه روانی دارد. بنابر این مشاوره های روانشناسی و روان درمانی برای درمان از دیگر روشهای درمانی ارجح تر است. با این حال غالبا” افراد چاق یا لاغر علی رغم اینکه آگاهی لازم را در موردچگونگی خوردن پیدا می کنند اما قادر به کنترل احساسات خود برای خوردن و یا نخوردن نیستند. در نتیجه هیپنوتیزم درمانی به همراه دیگر روشهای درمانی می تواند در ایجاد میل به خوردن و یا نخوردن موثرتر باشد.  
 
 
 
 
 
مطالب قدیم کنترل اشتها
 
 
به اعتقاد من عمل خوردن تا اندازه ای به عمل وسواس شباهت دارد . زیرا غالباْ افرادی که پرخوری می کنند می دانند که جسم آنها نیازی به غذا ندارد اما با این حال بصورت غیر ارادی عمل خوردن را انجام می دهند . همینطور گاهی اوقات افراد تمایل شدیدی به خوردن پیدا می کنند که به آن پرخوری عصبی گفته می شود و گاهی اوقات هم برعکس افراد دچار بی اشتهایی عصبی می شوند . ریشه این اختلال نیز همان طور که پیداست ناشی از فشار های عصبی و روانی است که همه اینها با هیپنوتیزم درمانی به راحتی قابل درمان می باشند.