درمان فیتیشیسم

فتیشیسم ومازوخیسم

هرانسانی دارای عیب و نقص است . مشکلات ومسائل روحی و روانی متعدد هستند. یکی ممکن است وسواس داشته باشد. دیگری حسد و برخی میل به حقارت و آزاردیدن، ازطرفی هم ممکن است این حس، یک حس قوی و متفاوت باشد. چه ازمنظر ارباب بودن و چه ازمنظر برده بودن. حال باید بیندیشیم که اگرما انسانها دارای اراده و اختیار باشیم والبته در پی ‌شکوفا کردن استعدادهای درونی خودمان، این دو حس قدرتمند و یا دیگر حواس را با درایت و تدبیر در خدمت اهداف عالی و روحانی مان قرارمی دهیم. حس قدرت طلبی و سیادت از آن جهت که بتوان بر جامعه کلان تاثیرات مثبت و عظیمی نهاد و یک خیل عظیم را با قدرت و نفوذ به جهت مثبتی هدایت کرد و حس بردگی از آن جهت که این حس را تنها در برابر حق جل جلاله بکار گرفت و شکوفا ساخت.

شرافت و ارزش انسان در اسلام حاکی از آن است که انسان ‌ها هرکدام می توانند شخصیت وارزشی بس عظیم داشته باشند و در برابر هیچ کس جز خدا زانوی بردگی و بندگی بر زمین نزنند. انحراف از این ویژگی و گردن نهادن به بردگی انسانی مثل خود، به معنی از دست دادن سلامت روان است حال با توجه به این گفتار، آیا از دست دادن شرافت انسانی در Mistress & slave نمی تواند یک اختلال روحی و روانی به حساب آید؟

احترام گذاشتن به انسان ها واجب است، اما تاحدی که به تملق و بردگی و بندگی نکشد و سجده و زانوزدن جز برای خدا صورت نگیرد. اسلام بسیار به آبروی مومن حساس است وحتی درمورد خرد کردن شخصیت خود دربرابر دیگران هشدار می دهد.

توجه داشته باشید که اگر عملی نابهنجار فزونی یافت و به فرمایش شما در فیس بوک ها یا جاهای دیگر رواج پیدا کرد به معنای آن نیست که آن عمل عادی و پذیرفته شده است. گفته اند شخصی وارد روستایی شد و دید که همه دارند تن خود را می خارانند و کم کم شک کرد و گفت شاید من مشکل دارم که خود را نمی خارانم و در همان روستا به طبیب مراجعه کرد و گفت من مرض نخاراندن گرفته ام!

رفتار و اعمال انسان باید بسیار هدفمند باشند چراکه ما انسانها در برابر ثانیه به ثانیه زندگی مان مسئول هستیم. حال باخود بیندیشید که از تحقیر شدن دربرابر غیر خدا چه هدفی جستجو می شود؟! البته در مورد این موضوع همانطورکه خودشما نیز اشاره فرمودید تحقیقات روان شناختی اندکی صورت گرفته است. شاید به دلیل آنکه با صراحت نمی توان این موضوع را پی‌گیری کرد و اظهارداشتن این مشکل برای افراد، بسیار سخت است و همانطور که می دانید یکی از ویژگی های طرح تحقیق اینست که نباید در تحقیق به چهارچوب های فرد و جامعه تعرض صورت گیرد.

تنها درمان روان شناختی که برای این افراد می توان در نظرگرفت، انزجار درمانی است. در درمان انزجاری که در جلسات متعدد درمانی صورت می پذیرد از تداعی استفاده می شود یعنی شیء و یا رفتار انحرافی مورد علاقه به صورت واقعی یا خیالی با محرکی ناخوشایند (مثل شوک الکتریکی) یا با تصور موقعیتی ناخوشایند همراه می گردد و بدین ترتیب سیستم روانی و ارگانیکی شخص می آموزد که دیگر علاقه ای به آن رفتار انحرافی نشان ندهد و از آن متنفر باشد.

میسترس اسلیو در زیر مجموعه بیماری مازوخیسم قرارمی گیرد و با فتیشیسم (یادگارپرستی) ارتباط نزدیک دارد.

اسکرول به بالا